Vilkår og betingelser

Disse avtalevilkårene – som kan endres fra tid til annen – gjelder alle våre tjenester, direkte eller indirekte (gjennom distributører), som er tilgjengelige på nett, på mobile enheter, e-post og telefon. Ved at du går inn på, leser eller på annen måte bruker (mobil-)nettstedet vårt eller noen av applikasjonene våre på en hvilken som helst plattform (heretter omtalt som «nettstedet») og/eller ved at du gjør en booking, erkjenner og samtykker du at du har lest, forstått og akseptert de vilkårene som er beskrevet nedenfor (inkludert personvernerklæringen).

Disse sidene, innholdet og infrastrukturen på disse sidene samt tjenesten for booking av frisør- og velværetjenester som tilbys på disse sidene og på resten av nettstedet («tjenesten»), eies, drives og tilbys av Droppin AS («Droppin.no», «oss», «vi» og «vår») og tilbys kun for personlig og ikke-kommersiell bruk i samsvar med vilkårene nevnt nedenfor.

0. Definisjoner

Med «Droppin.no», «oss», «vi» eller «vår» menes Droppin AS, et selskap med begrenset ansvar, innlemmet under lovverket i Norge, og med registrert adresse på Prof. Olav Hanssensvei 7A, 4021 Stavanger.

Med «plattform» menes (mobil-)nettsiden og appen hvor tjenesten gjøres tilgjengelig, eies, kontrolleres, drives, vedlikeholdes og/eller driftes av Droppin AS.

Med «tjeneste» menes den nettbaserte bookingtjenesten for ulike produkter og tjenester som fra tid til annen gjøres tilgjengelig av leverandører på plattformen.

Med «leverandør» menes leverandøren av tjenesten(f.eks. frisør, hudpleie, massasje) og alle andre frisør- og velvære produkter eller tjenester som fra tid til annen gjøres tilgjengelig for booking på plattformen.

1. Omfanget av tjenesten vår

Gjennom plattformen tilbyr vi (Droppin AS med distribusjonspartnere) en plattform på Internett der leverandører kan gjøre sine produkter og tjenester tilgjengelige for booking, og der besøkende på plattformen kan booke disse tjenestene. Ved at du gjør en booking gjennom Droppin AS, går du inn i et direkte (rettslig bindende) kontraktsforhold med leverandøren som du har booket hos eller kjøpt et produkt eller en tjeneste av (det som måtte gjelde). Fra det tidspunkt du booker, fungerer vi kun som en formidler mellom deg og leverandøren. Vi overfører informasjonen om bookingen din til de(n) aktuelle leverandøren(e) og sender deg en bekreftelse på e-post for, og på vegne av, leverandøren.

Informasjonen som vil tilbyr gjennom våre tjenester, er basert på informasjonen som leverandørene har gitt oss. Selv om vi utfører våre tjenester med fornuft og nøysomhet, kan vi ikke kontrollere og garantere at all informasjon er eksakt, fullstendig eller korrekt. Vi kan heller ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil (der iblant åpenbare eller typografiske feil), avbrudd (enten pga. (midlertidig og/eller delvis) stopp, reparasjon, oppgradering eller vedlikehold av plattformen vår, eller annet), ukorrekt, villedende, feilaktig eller uteblitt informasjon. Hver leverandør holdes til enhver tid ansvarlig for at den (beskrivende) informasjonen (inkl. priser og tilgjengelighet) som vises på plattformen vår er eksakt, fullstendig og korrekt. Plattformen vår utgjør ikke, og kan ikke anses som, en anbefaling eller bekreftelse av kvaliteten, servicenivået eller (stjerne)klassifiseringen til noen av leverandørene (eller deres fasiliteter, lokaler, produkter eller tjenester) som er gjort tilgjengelig.

Tjenesten vår er tilgjengelig kun for privat og ikke-kommersiell bruk. Dermed har du ikke tillatelse til å videreselge, linke til, bruke, kopiere, overvåke (for eksempel «spider» og «scrape»), vise frem, laste ned eller reprodusere noe innhold eller informasjon, programvare, bookinger, produkter eller tjenester som er tilgjengelig på plattformen vår for noen kommersiell eller konkurrerende virksomhet eller formål.

2. Priser

Alle priser inkluderer merverdiavgift/omsetningsavgift. Iblant kan lavere priser for en tjeneste tilbys på plattformen vår.

Den overstrøkne prisen som vises ved den ledige timen, er basert på den høyeste någjeldende prisen som leverandøren tar for produktet eller tjenesten.

Åpenbare feil (inkludert trykkfeil) er ikke bindende.

Alle spesialtilbud og kampanjer er tydelig markert som det.

 

3. Personvern og cookies

Droppin AS tar hensyn til personvern. Vennligst se vår erklæring om personvern og cookies for nærmere informasjon.

4. Kostnadsfritt

Tjenesten vår er kostnadsfri. I motsetning til flere andre aktører betaler du ingenting til oss for å bruke tjenesten vår, og vi legger heller ikke til noen (booking-)gebyrer i prisen.

Leverandørene betaler provisjon (en liten prosentsats av prisen for produktet til Droppin AS etter at sluttbrukeren har benyttet seg av tjenesten eller produktet som leverandøren tilbyr.

6. Avbestilling, manglende oppmøte og det med liten skrift

Når du booker hos en leverandør, godtar og samtykker du samtidig i denne leverandørens gjeldende vilkår for avbestilling og manglende oppmøte, og dessuten også leverandørens øvrige (leverings)vilkår som gjelder tjenesten din (inkludert det med liten skrift som er gjort tilgjengelig på leverandørens side på plattformen vår) (informasjon om leverandørens vilkår får du ved å ta kontakt med den aktuelle leverandør). De generelle vilkårene for avbestilling og manglende oppmøte hos den enkelte leverandør er tilgjengelig på leverandørens side på plattformen vår, under bookingprosessen og i e-postbekreftelsen. Les nøye gjennom (booking)vilkårene og opplysningene for produktet eller tjenesten du har valgt før du booker.

Dersom du vil se over eller endre i bookingen eller gjøre en avbestilling, henviser vi til instruksene for dette i bookingbekreftelsen du har fått. Vær oppmerksom på at du kan bli avkrevet et avbestillingsgebyr i henhold til leverandørenes egne vilkår for avbestilling, (manglende oppmøte). Vi anbefaler derfor at du leser nøye gjennom leverandørens vilkår for avbestilling, (manglende oppmøte) før du booker.

7. (Videre) korrespondanse og kommunikasjon

Når du gjennomfører en booking, godtar du at vi kan komme til å sende deg (1) en e-postmelding og /eller sms med informasjon om bestillingen din samt informasjon og tilbud (deriblant tilbud fra tredjepart i den grad du har aktivt valgt å få tilsendt denne informasjonen) som er relevant for din bestilling, og (2) en e-postmelding med invitasjon om å fylle ut et skjema med din omtale av leverandøren. Se personvern- og cookies-erklæringen vår for mer informasjon om hvordan vi kan ta kontakt med deg.

Droppin AS fraskriver seg ett hvert ansvar for all kommunikasjon med leverandøren som foregår på eller ved hjelp av Droppin AS´ plattform. Du gis ingen rettigheter med utgangspunkt i eventuelle ønsker eller henvendelser til leverandøren eller (noen form for) bekreftelse på mottatt henvendelse eller ønske. Droppin AS kan ikke garantere at henvendelsene eller ønskene blir mottatt, lest, respektert, fulgt opp eller godkjent (innen rimelig tid) av leverandøren.

For at du skal kunne gjennomføre bookingen og sikre deg oppholdet du booker, må du benytte din riktige e-postadresse. Vi påtar oss ikke noe ansvar for feil e-postadresser, skrivefeil i e-postadresser, ufullstendige eller feil (mobil-)telefonnumre eller betalingskortopplysninger, ei heller noe ansvar for å undersøke at ovennevnte opplysninger er riktig fylt inn.

Alle krav eller klager som rettes mot Droppin AS eller angår tjenesten, skal fremlegges umiddelbart, men i alle tilfeller innen 30 dager etter datoen for fullbyrdelse av bruk av produktet eller tjenesten (f.eks. utsjekkingsdato). Alle krav eller klager som fremlegges etter denne 30-dagers perioden kan avslås, og fordringshaveren mister retten til enhver kompensasjon (for skade eller utlegg).

På grunn av de kontinuerlige oppdateringene og justeringene av priser og tilgjengelighet, anbefaler vi på det sterkeste at du tar et skjermbilde når du booker en time for å støtte eventuelle senere krav.

8. Rangering, stjerner og anmeldelser

Standardinnstillingen for rangeringen av leverandører på plattformen vår er «Anbefales» (eller en lignende formulering) – vi kaller dette standardrangeringen. Vi gir deg derimot flere måter å sortere leverandørene på. Standardrangeringen gjøres av et automatisk system, en algoritme, ut fra forskjellige kriterier.

De fullførte omtalene kan (a) bli lastet opp til den aktuelle leverandørens side på plattformen vår for utelukkende å informere (fremtidige) kunder om din mening angående service (nivå) og kvaliteten på leverandøren, og (b) (helt eller delvis) bli brukt og lastet opp av Droppin AS etter eget forgodtbefinnende (f.eks. for markedsføring eller forbedring av vår tjeneste) på vår plattform eller lignende sosiale medie plattformer, nyhetsbrev, spesialtilbud, apper eller kanaler som eies, driftes, brukes eller kontrolleres av Droppin AS og våre forretningspartnere. Vi forbeholder oss retten til å tilpasse, nekte eller fjerne omtaler etter vårt eget skjønn.

9. Ansvarsfraskrivelse

I samsvar med restriksjonene angitt i disse avtalevilkårene, og i den utstrekning som loven tillater, skal vi kunne holdes ansvarlig kun for direkte skader du som kunde lider eller pådrar deg som følge av svikt fra vår side i vår tjenesteytelse, opptil et totalbeløp tilsvarende de samlede kostnadene for din booking slik de oppgis i bookingbekreftelsen.

Imidlertid, og i den utstrekning som loven tillater, kan verken vi eller noen av våre styremedlemmer, direktører, ansatte, representanter, datterselskaper, samarbeidspartnere, distributører, distribusjonspartnere, lisensinnehavere, forhandlere eller andre som er med på å lage, sponse, markedsføre eller på andre måter gjøre siden og dens innhold tilgjengelig, regnes som ansvarlig verken for 1) eventuelle produksjonstap, profittap, inntektstap, kontraktstap, tap eller skade på sympati eller ry, eller tap av tilgodehavende, 2) eventuelle unøyaktigheter relatert til (deskriptiv) informasjon (inkludert priser og vurderinger) fra leverandøren som ligger ute på plattformen vår, 3) tjenestene som ytes eller produktene som tilbys av leverandørene eller andre forretningspartnere, 4) eventuelle skader, tap eller utgifter (direkte, indirekte, driftsmessige eller straffemessige) som du lider, betaler eller utsettes for – som følge av/fremtredende av/forbundet med bruk, manglende evne til bruk eller forsinkelse på plattformen vår, eller 5) eventuelle personskader, dødsfall, skader på eiendom eller andre (direkte, indirekte, særskilte, driftsmessige eller straffemessige) skader, tap eller utgifter du lider, betaler eller utsettes for, enten grunnet (legale) handlinger, feil, brudd, (betydelig) skjødesløshet, overlagt forsømmelse, utelatelse, manglende utførelse, uriktig fremstilling, skadevoldende handling eller strengt ansvar som direkte eller indirekte, delvis eller helt, kan tilskrives leverandøren eller noen av våre andre forretningspartnere (inkludert dets ansatte, direktører, styremedlemmer, agenter, representanter, eller samarbeidende selskaper) hvis produkter eller tjenester (direkte eller indirekte) er gjort tilgjengelig, tilbudt eller markedsført på eller gjennom plattformen, inkludert enhver (delvis) kansellering, overbooking, streik, force majeure; eller enhver hendelse som ligger hinsides vår kontroll.

Ved at du laster opp bilder til systemet vårt (f.eks. i forbindelse med en anmeldelse), bekrefter du at du har opphavsretten til bildene, og du godkjenner samtidig at Droppin AS kan bruke de opplastede bildene på sine nettsider, mobilsider og apper og i reklamemateriell og publikasjoner (både online og offline), etter Droppin AS eget skjønn. Du gir Droppin AS ikke-eksklusiv, verdensomspennende, uoppsigelig, betingelsesløs og uendelig rettighet og lisens til å bruke, reprodusere, vise, ha reprodusert, distribuere, underlisensiere, videreformidle og tilgjengeliggjøre bildene etter Droppin AS eget skjønn. Ved å laste opp disse bildene påtar personen som laster opp bildene seg alt juridisk og moralsk ansvar for ethvert juridisk krav som fremmes av enhver tredjepart (inkludert, men ikke begrenset til, eiere av overnattingssteder) som følge av at Droppin AS publiserer og bruker disse bildene. Droppin.no verken eier eller går god for bildene som lastes opp. Riktigheten, gyldigheten og bruksretten til samtlige bilder forutsettes av personen som laster opp bildet, og er ikke Droppin AS ansvar. Droppin AS frasier seg ethvert ansvar og enhver forpliktelse overfor bildene som legges ut. Personen som lastet opp bildet, går god for at bildene ikke inneholder noen virus, trojanske hester eller infiserte filer, ikke har noe pornografisk, ulovlig, uanstendig, krenkende, støtende eller upassende innhold, og ikke er i strid med noen tredjeparts rettigheter (slik som åndelig eiendomsrett, opphavsrett eller rett til personvern). Bilder som ikke tilfredsstiller de ovennevnte kravene, vil ikke bli lagt ut og kan når som helst og uten forvarsel bli fjernet av Droppin AS.

10. Immaterielle rettigheter

Dersom ikke annet er oppgitt, er det Droppin.no, samt våre leverandører som eier den programvaren som er nødvendig for våre tjenester eller tilgjengelig på/benyttet av plattformen vår, samt åndsverket (inkludert copyrights) i innholdet og informasjonen på plattformen vår.

Droppin AS beholder ene og alene alle materielle og immaterielle rettigheter som angår (utseende og brukervennligheten (inkludert infrastruktur) på) plattformen hvor tjenesten gjøres tilgjengelig (inkludert anmeldelser og oversatt innhold), og du har ikke rett til å kopiere, stjele, (hyper-/dyp)linke til, publisere, promotere, markedsføre, integrere, utnytte eller på annen måte bruke innholdet (herunder oversettelser og gjesteomtalene) eller vårt varemerke uten uttrykkelig, skriftlig tillatelse fra oss. I den grad du skulle (fullstendig eller delvis) eie eller dele vårt (oversatte) innhold (inkludert gjesteomtaler) eller på annen måte eie noe åndsverk på plattformen eller annet (oversatt) innhold eller gjesteomtaler, tildeler og overfører du herved alt slikt åndsverk til Droppin.no. Enhver ulovlig bruk eller noen av de ovennevnte handlingene utgjør et brudd på våre immaterielle rettigheter (inkludert opphavs- og databaserettigheter).

11. Øvrig informasjon

I den grad loven tillater det, skal disse vilkårene og leveringen av våre tjenester reguleres av og tolkes i samsvar med norsk lov, og eventuelle tvister som oppstår på grunn av disse generelle vilkårene og våre tjenester skal utelukkende forelegges kompetente domstoler i Stavanger, Norge.

Dersom en av bestemmelsene i disse avtalevilkårene er eller skulle bli ugyldig, uforpliktende eller umulig å håndheve, forblir du bundet av alle øvrige bestemmelser. En slik ugyldig bestemmelse vil i så fall likevel håndheves i så vid utstrekning som loven tillater, og du skal som et minimum være villig til å godta en bestemmelse med en lignende effekt som den ugyldige, uforpliktende eller ikke-håndhevbare bestemmelsen, gitt innholdet i og formålet med disse avtalevilkårene.

12. Om Droppin AS og støtteselskapene

Onlinetjenesten for booking av tjenester av Droppin AS., som er et aksjeselskap underlagt norsk lovgivning, med kontorer på Ipark i Stavanger. Vårt organisasjonsnummer er 916 18 5421.